pamoka

pamoka
pamokà dkt. Mókytoja vẽda lietùvių kalbõs pãmoką.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pamoka — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo vienetas per laiko vienetą. Mokymo vienetu laikoma užduotis, kurią mokinys turi atlikti, pvz., išmokti skambinti pjesę, pratimą. Kartais pamoka sutampa su mokymo vienetu (darbų, muzikos, piešimo,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pamoka — pamokà sf. (3b), pãmoka (1) 1. pamokymas, pasimokymas, patirtis: Šis atsitikimas buvo jam gera pamokà DŽ. Neužmirškite sunkiųjų Antrojo pasaulinio karo pamokų sp. Ir pãmokos neturi da žmonės! Vlkv. Neturėjo geros pãmokos Blnk. Pakliuvo, gavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamoka — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagrindinė mokymo forma, ribojama laiko vieneto, per kurį kolektyvas arba individas mokomas įsisavinti mokymo programos dalį. Pamoką, kaip mokymo formą, pirmasis pagrindė ir į mokyklos praktiką XVII a. įvedė …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinis planingai ugdančio mokymo darbo vienetas, į kurį įeina tam tikro žinių kiekio mokiniams perteikimas, kurių nors gebėjimų ar įgūdžių lavinimas ir jau anksčiau išmoktų dalykų mokėjimo …   Sporto terminų žodynas

  • pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinė mokymo forma; laikas, skiriamas užduočiai (užduotims) mokyti(s). atitikmenys: angl. lesson vok. Unterrichtsstunde, f rus. урок …   Sporto terminų žodynas

  • atviroji pamoka — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Metodinio darbo forma, kai mokytojas, specialiai pasirengęs, veda pamoką, kurią stebi kiti mokytojai. Stebėta pamoka įvairiais aspektais analizuojama, vertinama ir, jeigu įvertinama kaip pavyzdinė, perimama… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • įvadinė kūno kultūros pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje mokiniai supažindinami su būsimųjų pamokų turiniu, uždaviniais, programos reikalavimais, pamokų vieta (sporto baze). Įvadinė kūno kultūros pamoka rengiama trimestro pradžioje… …   Sporto terminų žodynas

  • kontrolinė kūno kultūros pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje tikrinamos ir įvertinamos mokinių kūno kultūros žinios, gebėjimai. atitikmenys: angl. testing physical education lesson vok. Prüfungslektion, f rus. контрольный урок физической… …   Sporto terminų žodynas

  • kompleksinė kūno kultūros pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje vyrauja dvi ar daugiau rengimo rūšių: fizinis ir techninis, techninis ir taktinis. atitikmenys: angl. complex lesson in physical education vok. Komplexstunde für Körperkultur, f …   Sporto terminų žodynas

  • kūno kultūros mokymo pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje mokiniai supažindinami su naujais judesiais, veiksmais, jų deriniais ir jų mokoma. atitikmenys: angl. instruction lesson vok. Lehrstunde, f rus. урок обучения физической… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”